Naam

Functie

Geeft de naam weer van het element op instantieniveau. Deze naam wordt ook geëxporteerd naar IFC.

Werking