Klasse

Klasse

Geeft de klasse van het element weer.

Werking