Openen/nieuwe tekening

Functie

Bestaande tekening openen of nieuwe tekening aanmaken.

Werking

Opmerkingen

Meldingen

Melding Betekenis
Tekening is al in gebruik op netwerk! Het laden van een tekening die op dit moment door een andere gebruiker geladen is, is niet mogelijk.
Bestand niet van meest recente versie! Upgrade project eerst met ArkMaint! Deze melding wordt gegeven wanneer een tekening of projectbibliotheek gemaakt is met een eerdere versie van Adomi/ARKEY. ArkMaint kan deze geschikt maken voor de meest recente versie van Adomi. Let op: na een upgrade is openen met een eerdere versie Adomi/ARKEY niet meer mogenlijk. Advies is daarom om de upgrade met een kopie van het originele project te doen.
Tekening met ongeldig versienummer! De tekening kan niet in deze versie van Adomi geladen worden.
Componenten gebruikt, die niet in projectbibliotheek voorkomen! In de tekening en/of bibliotheek komen componentplaatsingen voor, waarvan geen componentdefinitie in de geladen projectbibliotheek voorkomt. Hierdoor kan de tekening incompleet zijn weergegeven. Zie Bibliotheekbeheer. Met het commando Relaties controleren kan een overzicht worden verkregen van alle componentplaatsingen waarvan de componentdefinitie niet bestaat.
Niet alle referentiebestanden konden worden geladen! In de referentietekeningendialoogbox komen namen van tekeningen voor die niet langer aanwezig zijn, of er staan lege referentieviewelementen in de tekening.
Onmogelijk! Er is een component actief! Het commando wordt afgebroken. Met Sluiten component kan de actieve componentdefinitie worden opgeslagen.
Bestand ongeldig! Het opgegeven bestand is ongeldig. Zie Bestandsbeheer voor informatie over het testen en repareren van tekening- en bibliotheekbestanden.