Plaats producten

Functie

Selecteren en plaatsen van componenten vanuit de Abico-bibliotheken.

Componentselector

Verschijningsvorm

Hoofdgroep en fabrikant

Productlijn en -groep

Producten

Zoeken

Recent geplaatste producten

Product plaatsen

Selector in dialoogvorm

Selector vastgezet aan de linkerzijde

Backspace

Vervangen

Lagen

Ieder component uit Abico wordt automatisch geplaatst in de bijpassende laag, conform de de NL-SfB codering (m.u.v. de sparingen), waarbij dit de voornaamste zijn:

Laag Categorie
22 Binnenwanden
24 Trappen en hellingen
28 Hoofddraagconstructies
31 Buitenwandopeningen
37 Dakopeningen
41 Buitenwandafwerkingen
51 Ketels en boilers
52 Riolering
53 Water
54 Gas
56 Centrale verwarming en technische ruimtes
57 Luchtbehandeling
63 Elektrotechniek
68 Veiligheid en droge blusleiding
74 Sanitair
82 Meubilair
94 Terrein
100 Sparingen

Sublagen

In het algemeen geldt dat binnen de producten in Abico de sublagen als volgt zijn gebruikt:

Sublaag Betekenis
0 Contourlijnen, hartlijnen en afdekvlakken
1 Teksten
2 Maten
3 Hartlijnen
4 Hulplijnen
7 Automatische teksten bij buizen
8 Namen van de toestellen
9 Symbolen (afsluiter, toestellen, diametersymbolen)