Tel producten

Functie

Genereren van teloverzichten in een tekstbestand.

Werking

Sommerende telling

Stukstelling

Fabrikanten

Uitvoer

Uitvoer configureren

Opmaakprofielen

Inhoud opmaakprofielbestand

Velden die gebruikt kunnen worden

Veld Veldcode Voorbeeld Opmerkingen
Datum [DATE] 25-04-1979 Opmaak altijd DD-MM-JJJJ (10 karakters)
Tijd [TIME] 13:27 Opmaak altijd UU:MM
Tekeningnaam [DRWN] DEMO
Tekeningnaam met pad [DRWN;1] C:\ARKEY\SAMPLES\DEMO.DRW
Projectbibliotheeknaam [LIBN] SAMPLES
Projectbibliotheeknaam met pad [LIBN;1] C:\ARKEY\SAMPLES\SAMPLES.LIB
Hoeveelheid [QNTY;x;y] [QNTY;5;3] levert "654.321", want x = getallen voor de komma (zonodig aan de voorkant aangevuld met spaties) en y = getallen na de komma (zonodig aan de achterkant aangevuld met nullen). Als x en/of y niet ingesteld zijn dan wordt voor de betreffende variabele de volgende standaardwaarde gehanteerd: x = alle cijfers voor de komma zonder aanvulling met spaties, y = 3.
Eenheid [ENTY] m2 Mogelijke waarden: st, m1, m2 of m3.
Omschrijving [DESC;x] Voorbeeld: [DESC;9] levert "Bureastoe", want x = lengte van de omschrijving (zonodig aan de achterkant aangevuld met spaties). Als "x" niet wordt opgegeven dan wordt de complete omschrijving afgebeeld.
Bestelcode [BCOD;x] Voorbeeld: [BCOD;5] levert "100.1", want x = lengte van de bestelcode (zonodig aan de achterkant aangevuld met spaties). Als "x" niet wordt opgegeven dan wordt de complete bestelcode afgebeeld.
Componentcode [CODE;x] Voorbeeld: [CODE;6] levert "ASS#A0", want x = de eerste aantal karakters van de code (kleiner of gelijk aan 8). Als "x" niet wordt opgegeven dan wel 8 is dan wordt de hele componentcode ingevoegd.
Categorienaam [CATG;x] Voorbeeld: [CATG;10] levert "Interieur ", want x = de lengte van de categorienaam (zonodig aan de achterkant aangevuld met spaties).
Fabrikant [FABR;x] Voorbeeld: [FABR;10] levert "Meubelmake", want x = de lengte van de fabrikantnaam (zonodig aan de achterkant aangevuld met spaties).
Productlijn [PLIN;x] Voorbeeld: [PLIN;10] levert "Stoelen ", want x = de lengte van de productlijnnaam (zonodig aan de achterkant aangevuld met spaties).

Sorteren

Opmerkingen