Stelsel naar rekenprogramma

Functie

Exporteren van een getekend leidingstelsel naar een van de gekoppelde rekenprogramma's. Tevens wordt een automatisch een isometrische weergave van het betreffende stelsel aangemaakt. Nadat het stelsel is doorgerekend met het rekenprogramma, worden de diameterloze ontwerpsecties vervangen door productbuizen, en worden er teksten bij de buizen gezet die de diameter aangeven. De productbuizen kunnen in 3D worden bekeken.

Werking