Opslaan

Functie

Tekening opslaan onder dezelfde naam.

Werking

Opmerkingen

Meldingen

Melding Betekenis
Opslaan met tekeningnaam "new" kan niet! Een tekening kan niet onder de naam "NEW" worden opgeslagen.
Onmogelijk! Er is een component actief! Het commando wordt afgebroken. Met Sluiten component kan de actieve componentdefinitie worden opgeslagen.