Opslaan als

Functie

Tekening opslaan onder dezelfde naam, of onder een andere naam binnen het huidige project.

Werking

Opmerkingen

Meldingen

Melding Betekenis
Opslaan met tekeningnaam 'new' kan niet! Een tekening kan niet onder de naam "NEW" worden opgeslagen.
Tekening is al in gebruik op netwerk! Overschrijven van een tekening die op dit moment door een andere gebruiker geladen is, is niet mogelijk.
Pad mag niet veranderd worden! De tekening moet in dezelfde map staan als de aangesloten projectbibliotheek of in een submap ervan.
Onmogelijk! Er is een component actief! Het commando wordt afgebroken. Met Sluiten component kan de actieve componentdefinitie worden opgeslagen.
Bestand bestaat al! Overschrijven? Deze vraag verschijnt, indien de naam van een reeds bestaande tekening wordt ingevoerd. Bij een bevestigend antwoord wordt de tekening onder de geselecteerde of ingevulde naam opgeslagen. De reeds bestaande tekening wordt daarbij onherroepelijk overschreven. Wanneer het bestand dat tijdens dit commando wordt overschreven een tekening is dan kan deze in bepaalde situaties worden teruggehaald. Zie hiervoor Automatische backup van wijzigingen. Bij een ontkennend antwoord verschijnt opnieuw de vraag om een bestandsnaam.