Opmaken stelsel

Functie

Dit commando maakt het stelsel van buizen en hulpstukken op. Hiertoe worden de commando's Genereer overzichten (zowel overzicht leidingstelsel, tellijst als zaagstaat), Genereer isometrie en Plaats tekst bij buizen na elkaar uitgevoerd.

Werking