Afsluiter

Eindpunt van het stelsel

Het eindpunt van het stelsel wordt aangegeven door één afsluiter te plaatsen. Met afsluiter wordt een specifiek component uit de bibliotheek bedoeld, die hiervoor bestemd is.

De componentplaatsing bepaalt de plaats van de afsluiter. In het geval van een drukloos systeem, bepaalt de plaatsing hoe de uitstroom is. Aan de componentplaatsing zijn eigenschappen verbonden, zoals omschrijvingen en (reken)parameters van het stelsel.

Eigenschappen van de componentplaatsing

Iedere componentplaatsing van een afsluiter heeft de volgende eigenschappen:

Daarnaast worden per type stelsel nog enkele eigenschappen aan de afsluiter gekoppeld.

Eigenschappen rioolstelsel

Eigenschappen luchtstelsel