Toestellen

De componentplaatsing bepaalt plaats van het toestel. Deze moet zich altijd op het eindpunt van een sectie bevinden. Bij een horizontaal aangesloten toestel bepaalt de richting onder welke hoek het toestel aan zal sluiten op de sectie.

Aan de componentplaatsing zijn eigenschappen van het toestel verbonden. De standaardwaarden van deze eigenschappen worden uit de component gehaald.

Riool toestellen

Eigenschappen van afvalwatertoestellen:

Eigenschappen van hemelwaterafvoertoestellen:

Luchttoestellen

Eigenschappen van roosters: