DYKA online bestelling

Functie

Telt de aanwezige DYKA-objecten, en maakt hiervan een XML-bestand, dat direct kan worden gecommuniceerd met DYKA.

Werking