Onderdelen

Onderdelen van een stelsel

Een stelsel bestaat uit verschillende onderdelen, die aangeroepen kunnen worden vanuit de Abico-bibliotheken:

Buizen en hulpstukken zijn altijd van een bepaalde productlijn.

Samenhang van een stelsel

Deze onderdelen samen vormen een stelsel wanneer deze onderling aan de volgende eisen voldoen:

Om bepaalde bewerkingen uit te kunnen voeren op een getekend stelsel, worden soms aanvullende eisen gesteld: