Referentietekening

Functie

Met deze functie kunnen er referentietekeningen aan het project worden toegevoegd en verwijderd. Daarnaast kunnen er verschillende aanpassingen worden gedaan, zoals het veranderen van volgorde en het toepassen van correctiestijlen.

Nieuwe referentietekening laden

Wissen van referentietekeningen

Wijzigen van volgorde

Wijzigen van eigenschappen van in de lijst de geselecteerde referentietekeningen

Zichtbaarheid

Onderdeel van model

Snap instellen

Stijlcorrectie toepassen

Arceringstabellen

De volgende opmerkingen hebben alleen betekenis voor compatibiliteit met projecten waar in plaats van stijlen nog de arceringstabel en grafische index wordt gebruikt uit eerdere versies van Adomi/ARKEY.

Reset

Laden Tekening

Opmerkingen

Meldingen

Melding Betekenis
Pad mag niet veranderd worden! Een tekening kan alleen als referentietekening worden aangesloten, als deze in de map of een submap van de aangesloten projectbibliotheek staat.
Wilt u de gewijzigde tekening opslaan? Deze vraag verschijnt als er wijzigingen zijn aangebracht in de huidige tekening, die nog niet zijn opgeslagen. Bij een bevestigend antwoord wordt het commando Opslaan uitgevoerd. Bij een ontkennend antwoord gaan de gemaakte wijzigingen verloren. Deze wijzigingen kunnen alleen in bepaalde gevallen worden teruggekregen. Zie hiervoor Automatische backup van wijzigingen. Bij het antwoord wordt het commando afgebroken.
Onmogelijk! Er is een component actief! Het commando wordt afgebroken. Met Sluiten component kan de actieve componentdefinitie worden opgeslagen.