Ongedaan maken

Functie

Het ongedaan maken van de laatste bewerking.

Werking