Kopieren (stelseldeel)

Functie

Het kopiëren van tekst of (een deel van) het stelsel om op het Windows klembord zetten.

Werking

Drag & drop