Ga naar sectie

Functie

Het activeren van de sectie met een in te voeren nummer.

Werking

Opmerkingen