Verwijderen

Functie

Het verwijderen van een (deel van een) stelsel.

Werking