Sectie tussenvoegen

Functie

Het invoegen van een sectie.

Werking