Secties hernummeren

Functie

Het opnieuw nummeren van secties.

Werking