Beginpunt

Functie

Het invoegen van een beginpunt.

Werking

Instellingen beginpunt