Exporteren

Functie

Het exporteren van het Adomi-model naar verschillende bestandformaten voor uitwisseling met andere systemen en partijen.

Exportformaten

Formaat Omschrijving
Hiddenline Adomi-tekening Een Adomi-tekenening in hidden line-weergave (alleen beschikbaar in 3D weergave)
DWG-bestand DWG-formaat (AutoCAD)
DXF-bestand DXF-formaat (AutoCAD)
STL-bestand STL-formaat, geschikt voor o.a. 3D printen
OBJ-bestand Open 3D formaat (OBJ) met texturen, veelal gebruikt in renderpakketten
IFC BIM-bestand OpenBIM-formaat (IFC) voor uitwisseling tussen verschillende BIM-toepassingen
Quantities tekstbestand Hoeveelheden die in een tab-gescheiden tekstbestand staan, in te lezen en te sommeren in bijvoorbeeld Excel

Opties en export-profielen

IFC export

DWG export

Exporteren

Opmerkingen