Buizen

Deze bibliotheek bevat een aantal reeksen met buizen van verschillende leveranciers.

Eigen buizenreeks

Ook bestaat de mogelijkheid om hier een eigen reeks samen te stellen met de naam "Mijn buizen", of met een zelf te bepalen naam, die gevuld kan worden met de elementen die aanwezig zijn in de beschikbare bibliotheken. Het is tevens mogelijk om zo'n aangepast buizenbestand beschikbaar te maken voor alle projecten die vanaf dat moment met Abuis worden gedimensioneerd. Open hiertoe een leeg Abuis-project, maak de gewensten buizenreeksen aan en sla het bestand op onder de naam Standard.PBW. Sla dit sjabloonproject op onder \Gebruikers[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Arkey Systems\Abuis. Na het herstarten van Abuis zal dit sjabloonproject als uitgangspunt voor nieuwe berekeningen gebruikt worden.

Eigenschappen buizen