Tappunt

Functie

Het invoegen van een tappunt.

Werking

Instellingen tappunt

Berekende waardes

Als de berekening voltooid is, dan worden bij het tappunt de berekende waardes getoond: