OBJ

Functie

Bestand in .OBJ formaat importeren. Deze object modellen bevatten vaak de grafische informatie van een 3D model. Een import hiervan maakt deze modellen beschikbaar binnen Adomi.

Werking

Na het selecteren van het bestand verschijnt een dialoog met een optie om desgewenst de globale schaalfactor waarmee alle objecten in het model worden vergroot op te geven.