Geluidwerendheid

Functie

Geeft aan of en in welke mate een element geluidwerend is.

Werking