Infiltratie

Functie

Geeft de mate van infiltratie aan die voor een element van toepassing is.

Werking