U-Waarde

Functie

Geeft aan of welke U-Waarde (isolatiewaarde) voor een element van toepassing is.

Werking