Sneltoetsen

In de rekenprogramma's zijn de commando's aan te roepen via de menu's en via de knoppen op de werkbalk. De volgende commando's zijn ook met een sneltoets oproepbaar:

Sneltoets Alle programma's Water Riolering Gas CV
Ctrl + N Nieuw bestand
Ctrl + P Bestand openen
Ctrl + S Bestand opslaan
Ctrl + Q Afdrukvoorbeeld
Ctrl + P Afdrukken
Ctrl + Z Ongedaan maken
Ctrl + Y Herhalen
Ctrl + G Ga naar sectie...
Shift + Del Verwijderen
F1 Help
F2 Berekenen
F3 Ga naar volgende eindsectie
Shift + F1 Beginpunt
F4 Sectie toevoegen
Shift + F4 Aftakking toevoegen
F5 Tappunt Lozingstoestel Toestel Toestel
F6 Spoelkraan Combinatie lozingstoestellen Appendage Pomp
F7 Brandslanghaspel Hemelwaterafvoer Appendage
F8 Continuverbruiker
F9 Pomp
F10 Reduceertoestel
F11 Warmwatertoestel
PageUp Vorige sectie
PageDown Volgende sectie
Tab Volgende veld op tabblad
Shift + Tab Vorige veld op tabblad
Ctrl + X Veldwaarde knippen
Ctrl + C Veldwaarde kopiëren
Ctrl + V Veldwaarde plakken
Ctrl + Shift + C [Stelseldeel kopiëren]
Ctrl + Shift + V [Stelseldeel plakken]