3DS

Functie

Bestand in .3DS formaat importeren. Onder andere op het internet zijn 3DS-bestanden te vinden, met aardige 3D-visualisatiemodellen, waarmee Adomi-visualisaties kunnen worden verfraaid. Een import hiervan maakt deze modellen beschikbaar binnen Adomi.

Werking

Na het selecteren van het bestand verschijnt een dialoog met een aantal opties:

Schaalfactor

Objecten

Verplaatsing

Opmerkingen

Meldingen

Melding Betekenis
Bibliotheken niet correct! Controleer ImprDWG.LIB... In de bibliotheek 'ImprDWG.LIB' zijn de vereiste ACFACExx-componenten niet gevonden. Mogelijk moet u de bibliotheek updaten met een nieuwe versie.
Bestand van niet ondersteunde versie. Ondersteuning t/m v3! Het 3DS-bestand dat u probeert te importeren is niet van een versie die de 3DS-import kan importeren. Mogelijk kunt u een andere versie van het bestand downloaden en het dan alsnog importeren.