Nieuwe component

Functie

Nieuw component of nieuwe stijldefinitie aanmaken, met eventueel een bestaand component als uitgangspunt.

Nieuwe component

Allereerst moet bepaald worden of er een nieuwe component, of een nieuwe stijl aangemaakt gaat worden. De beschrijving hieronder laat zien hoe er verder gewerkt moet worden indien voor Component is gekozen. Het aanmaken van een Stijl wordt elders toegelicht. Als Component is geselecteerd, moet vervolgens het componenttype gekozen worden, of een reeds bestaand component als sjabloon genomen worden.

Sjabloon

Type

Aantal controlepunten (alleen bij component type 2)

Code

OK

Eigenschappen tekstcomponent

Omschrijving

Informatiescheiding

Tekstcomponent opties

Stel de verschijningsvorm van de tekst in:

OK

Eigenschappen maatcomponent

Omschrijving

Informatiescheiding

Maatopties

Definitie van de verschijningsvorm van de maattekst:

Grafische opties

OK

Overige componenttypen

Bij andere componenttypen wordt verschijnt de dialoog Component eigenschappen.

Algemeen

Omschrijving

Informatiescheiding

Zichtbaarheid

Automatisch aansluiten

Plaatsgedrag:

OK

Opmerkingen

Dat er een component actief is wordt aangegeven door een rode driehoek bij het Adomi-logo op de optiebalk. Verder staat de componentcode tussen vierkante haken in de titel van het Adomi-venster achter de tekeningnaam.

Meldingen

Melding Betekenis
Er is al een component actief! Doorgaan? Meerdere componenten kunnen tegelijkertijd actief zijn. Nieuwe elementen worden toegevoegd aan het component dat het laatst actief is gemaakt. Wanneer gestapeld actief maken niet gewenst is, sluit dan eerst de actieve componentdefinitie af, met het commando Sluiten component.