Openen component

Functie

Bestaande component- of stijldefinitie wijzigen.

Component of stijl selecteren

Stijlen

Tekst- en Maat-componenten

Overige componenttypen

Opmerkingen

Dat er een component geopend is, wordt aangegeven door een rode driehoek bij het Adomi-logo op de optiebalk. Verder staat de componentcode tussen vierkante haken in de titel van het Adomi-venster achter de tekeningnaam.

Bij alle componenttypes, behalve Tekst, Maat en stijlen, kunnen in deze geopende toestand nieuwe elementen aan de componentdefinitie worden toegevoegd en bestaande elementen worden gewijzigd. Het wijzigen wordt afgesloten met het commando Sluiten component, waarna de componentdefinitie weer vervangen wordt door de componentplaatsing. Met het commando Annuleren wijzigingen kan het actieve component weer gesloten worden zonder de gemaakte wijzingen op te slaan.

LET OP! Dit commando kan niet gebruikt worden om een nieuw component af te leiden van een bestaand component. Dit omdat bij het commando Sluiten component de component altijd wordt opgeslagen onder dezelfde code. Gebruik in dat geval het commando Nieuwe component met een componentcode als sjabloon.

Bij stijlen en bij de componenttypen Tekst en Maat is het commando Vorige versie zichtbaar. Hiermee kan de definitie teruggezet worden naar een eerdere versie van de component. (Gebruik Annuleren wijzigingen als er per ongeluk, of te vaak op Vorige versie is geklikt.)

Meldingen

Melding Betekenis
Component is geblokkeerd! De componentdefinitie kan niet worden gewijzigd, omdat deze al door een andere gebruiker, via het netwerk, gewijzigd wordt. Onder bepaalde omstandigheden kan een componentdefinitie in een bibliotheek oneigenlijk geblokkeerd blijven. Met ArkMaint Bestandsonderhoud kan dit ongedaan gemaakt worden.
Er is al een component actief! Doorgaan? Meerdere componenten kunnen tegelijkertijd actief zijn. Nieuwe elementen worden toegevoegd aan het component dat het laatst actief is gemaakt. Wanneer gestapeld actief maken niet gewenst is, sluit dan eerst de actieve componentdefinitie af, met het commando Sluiten component.
Selecteer één element! Er kunnen niet meerdere componenten in één keer actief worden gemaakt.
Actie niet toegestaan! Component is ingesteld met beperkte rechten. Het component heeft beperkte mogelijkheden voor wijzigen en eventueel voor inkijken omdat het ingesteld is met beperkte rechten.