Vorige versie

Functie

Het laden van de vorige versie van de huidige geladen tekening of het (herhaald) vervangen van de inhoud van het geopende (actieve) component door een vorige gewiste versie.

Werking

Opmerkingen