Annuleren wijzigingen

Functie

Hiermee kunnen eventuele gemaakte wijzigingen in de tekening of component ongedaan worden gemaakt.

Werking