Bibliotheek beheren

Functie

Het beheren van de projectbibliotheek.

Werking

Het commando biblotheek beheren opent een dialoog waarin diverse acties kunnen worden ondernomen om regie te voeren over de componenten in de bibliotheek. Het woord component wordt bij dit commando in de meeste brede zin van het woord gebruikt, namelijk 'objecten die in de bibliotheek zijn opgeslagen'. Dit kunnen dus zowel grafische componenten als grafische attributen (stijlen) zijn.

Met bibliotheekbeheer kan gewerkt worden in de veilige (project geblokkeerd) en de onveilige (project niet geblokkeerd) modus. In de veilige modus worden alle tekeningen in het project, ook die in submappen, op slot gezet, zodat ze niet door iemand anders te openen zijn. In de onveilige modus gebeurt dat niet, waardoor een aantal acties dan niet mogelijk zijn: de acties wissen, terughalen, knippen en comprimeren.

Bij alle acties die een wijziging in de bibliotheek tot gevolg (kunnen) hebben wordt geprobeerd het project te blokkeren. Als dat niet lukt, wordt dat gemeld. Bij plakken en tanken wordt, als het blokkeren niet lukt, gevraagd of er verder gegaan moet worden, omdat dan de actie niet ongedaan kan worden gemaakt.

Wanneer een bibliotheek afkomstig is van een eerdere versie van Adomi of Arkey dan kan automatisch het hulpprogramma ArkMaint worden gestart om een upgrade van alle Adomi-bestanden in de bijbehorende projectmap uit te voeren.

Rapport

Na activeren verschijnt er een keuzedialoog:

Vervolgens wordt het rapport op een locatie naar keuze weggeschreven als PDF-bestand. Dit PDF-bestand wordt ten slotte geopend. Van ieder component worden altijd de eigenschappen code, componenttype, laag, nivo's, aspect, datum en maat weergegeven.

Tanken

Comprimeren

Hoofdbibliotheek

Afsluiten

Wissen

Terughalen

Plaatsen

Analyseren

Alles selecteren

Knippen klembord

Kopiëren klembord

Plakken klembord

Filter gebruiken

Filteropties

Filter: niet gebruikte componenten

Help

Bibliotheekinformatie

Tekening relaties

Meldingen

Melding Betekenis
Onmogelijk! Er is een component actief! Het commando wordt afgebroken. Met Sluiten component kan de actieve componentdefinitie worden opgeslagen.