Component inkijken

Functie

Componenten en hun relaties bekijken.

Werking

Wijzigen

Met de knop kan de geselecteerde component of stijl worden gewijzigd. Dit werkt alleen voor stijlen en componenten die gewijzigd kunnen worden via een dialoog.

Meldingen

Melding Betekenis
Actie niet toegestaan! Component is ingesteld met beperkte rechten. Het component heeft beperkte mogelijkheden voor wijzigen en eventueel voor inkijken omdat het ingesteld is met beperkte rechten.