Relaties controleren

Functie

Dit commando toont onder meer welke componenten, stijlen, referentietekeningen, views, tekstblokken, texturen en arceringstabellen niet gevonden kunnen worden. Verder toont het welke componenten niet met het juiste elementtype zijn aangeroepen. Ook wordt de bibliotheek gecontroleerd op recursieve componenten.

Werking