Plaatsen component

Functie

Een component of een stijl plaatsen.

Componentselector

Filteren

Bibliotheek

Componenttype

Component plaatsen

Componenttype Plaatsingspunten
Type S, 1 en 2 Gelijk aan het plaatsen van van een Vormvast component.
Type 3 Gelijk aan het maken van een Polylijn (eventueel met bogen). Voordat de plaatsingspunten worden ingevoerd kan tevens gekozen worden voor een Rechthoek lijn of een Cirkel lijn of een losse Cirkelboog of Driepuntsboog.
Type 3+ Een plaatsbepalend punt en een richtingbepalend punt. Het tweede punt bepaalt ook de lengte in X-richting. Voordat de plaatsingspunten worden ingevoerd kan tevens gekozen worden voor een Cirkelboog.
Type 4 Gelijk aan het maken van een Veelhoek (eventueel met bogen). Voordat de plaatsingspunten worden ingevoerd kan tevens gekozen worden voor een Rechthoek vlak of een Cirkel vlak.

Opmerkingen

Meldingen

Melding Betekenis
Component bestaat niet! Er bestaat geen component met de ingevoerde code in de aangesloten bibliotheken.
Het toegevoegde element is niet zichtbaar! Als door plaatsingseigenschappen van een component of door de parameterinstellingen een nieuw toegevoegd element niet zichtbaar is, wordt een mededeling gegeven en wordt het element aan de tekening toegevoegd.
Geheugen is vol, sla tekening op! Het laatst aangemaakte element past niet meer in het beschik-bare werkgeheugen van de tekening en is niet aan de tekening toegevoegd.
Element ongeldig, niet toegevoegd aan de tekening! Ieder aangemaakt element wordt door het programma gecontroleerd op geldigheid, onafhankelijk van de invoerprocedure. Deze melding mag bij normaal gebruik niet optreden en kan gemeld worden aan de softwareontwikkelaars.
Actie niet toegestaan! Component is ingesteld met beperkte rechten. Het component component heeft beperkte mogelijkheden voor wijzigen en eventueel voor inkijken omdat het ingesteld is met beperkte rechten.