Nieuwe stijl

Functie

Nieuwe stijldefinitie aanmaken, met eventueel een bestaand component als uitgangspunt.

Nieuwe stijl

Na het uitvoeren van het commando Nieuwe component moet allereerst moet bepaald worden of er een nieuwe component, of een nieuwe stijl aangemaakt gaat worden. De beschrijving hieronder laat zien hoe er verder gewerkt moet worden indien voor Stijl is gekozen. Het aanmaken van een Component wordt elders toegelicht. Als Stijl is geselecteerd, moet vervolgens het stijltype gekozen worden, of een reeds bestaande stijl als sjabloon genomen worden.

Sjabloon

Type

Code

Vervolgens worden de attributen van de stijl gedefinieerd. Voor ieder stijltype is er een apart dialoogscherm:

Opmerkingen

Dat er een stijl of component actief is wordt aangegeven door een rode driehoek bij het Adomi-logo op de optiebalk. Verder staat de componentcode tussen vierkante haken in de titel van het Adomi-venster achter de tekeningnaam.

Meldingen

Melding Betekenis
Er is al een component actief! Doorgaan? Meerdere componenten kunnen tegelijkertijd actief zijn. Nieuwe elementen worden toegevoegd aan het component dat het laatst actief is gemaakt. Wanneer gestapeld actief maken niet gewenst is, sluit dan eerst de actieve componentdefinitie af, met het commando Sluiten component.