Materiaalstijl

Functie

De eigenschappen van een Materiaalstijl instellen.

Materiaalstijl instellen

Via het commando Nieuwe component wordt, na het kiezen van de optie Stijl en vervolgens Materiaalstijl, een dialoog opgeroepen waarin de verschillende eigenschappen van de materiaalstijl kunnen worden ingesteld.

Omschrijving

Aanzicht

Snede

Visualisatie

Afgedekte lijnen weergeven

OK

Opmerking