Schaalstijl

Functie

De eigenschappen van een Lijnschaalstijl, Vlakschaalstijl of Tekstschaalstijl instellen. Voor alle drie soorten schaalstijlen (Lijnstijl, Vlakstijl en Tekststijl) wordt dezelfde dialoog gebruikt.

Schaalstijl instellen

Via het commando Nieuwe component wordt, na het kiezen van de optie Stijl en vervolgens Lijn-, Vlak- of Tekstschaalstijl, een dialoog opgeroepen waarin de verschillende eigenschappen van deze schaalstijl kunnen worden ingesteld.

Omschrijving

Code

Geen

Nieuwe stijl of wijzigen stijl

OK

Opmerkingen