Referentieview

Functie

Referentieview plaatsen

Opmerkingen

Meldingen

Melding Betekenis
Referentieview kan niet in een verplaatste of verdraaide tekening. Een referentieview kan niet in een verplaatste of verdraaide tekening opgenomen worden en kan niet geroteerd worden.
Pad mag niet veranderd worden! Een referentieview-tekening moet in hetzelfde pad staan als de aangesloten projectbibliotheek of in een subpad ervan. De eventuele arceringstabel van een referentieview moet in het pad van de projectbibliotheek staan, of in het hoofdpad voor tabellen.
Bestand bestaat niet! Er bestaat geen bestand met de ingevoerde naam.