Referentiebitmap

Functie

Een referentiebitmap plaatsen.

Referentiebitmap plaatsen

Opmerkingen

Meldingen

Melding Betekenis
Referentie bitmap kan niet in een verplaatste of verdraaide tekening. Een referentie bitmap kan niet in een verplaatste of verdraaide tekening opgenomen worden en kan niet geroteerd worden.
Pad mag niet veranderd worden! Een referentie bitmap-pixelbestand moet in hetzelfde pad staan als de aangesloten projectbibliotheek of in een subpad ervan.
Bestand bestaat niet! Er bestaat geen bestand met de ingevoerde naam.
De resolutie van de afbeelding is te hoog om deze als referentiebitmap in een Adomi-model te gebruiken. De afbeelding heeft een te hoge resolutie. Bewerk deze met een bewerkingsprogramma om de resolutie te verlagen, waarna de afbeelding alsnog als referentiebitmap in de tekening geplaatst kan worden.