Hertekenen

Functie

Het tekenveld opnieuw opbouwen.

Werking